r e k l a m a


Dutiny - ochrana
ilustrační foto

Tichý hrobník rez (počet příspěvků v diskusi: 52940)


I když moderní vozidla mnohem více odolávají korozi než jejich předchůdci o deset či dvacet let starší, o dokonalosti se nedá mluvit. Má-li automobil přestát i řadu let bez úhony, je nutná pravidelná ochrana dutin a spodku karoserie speciálními přípravky.

I když moderní vozidla mnohem více odolávají korozi než jejich předchůdci o deset či dvacet let starší, o dokonalosti se nedá mluvit. Má-li automobil přestát i řadu let bez úhony, je nutná pravidelná ochrana dutin a spodku karoserie speciálními přípravky.

Názory na dodatečnou ochranu dutin a spodku automobilů jsou rozdílné. Zejména výrobci automobilů tvrdí, že dutiny nových vozidel jsou dnes již kvalitně ošetřeny a jakákoliv dodatečná ochrana je jen plýtváním peněz. Skutečností zůstává, že pokud karoserie není chráněna zinkem nebo jinou podobně účinnou technologií zaručující dlouhodobou ochranu, začne většina automobilů v našich klimatických podmínkách v průměru do pěti let rezivět. Ani zinkované karoserie ale nejsou zázračné. Rezivět začnou v průměru o dva tři roky později a tím oddálí viditelnou korozi a tedy prorezivění některých míst přibližně na deset let.

Automobilky chrání jen exponovaná místa
V současné době většina výrobců automobilů zabezpečuje ochranu dutin. Ani nejkvalitnější přípravky však nejsou dlouhodobě spolehlivé. Ochranný povlak začíná po dvou až třech letech ztrácet celistvost a dochází k pronikání vlhkosti. Ani výrobci se nepodaří prvním ošetřením ochránit všechny plochy a spoje. Navíc se ošetřují pouze nejvíce exponovaná místa. Je zřejmé, že o ochraně dutin nebudou přemýšlet lidé, kteří si kupují nový automobil každý druhý nebo třetí rok. Na druhou stranu, kdo koupí starší vozidlo, měl by myslet na ochranu proti korozi v první řadě. Dodatečná ochrana je velmi důležitá také u měněných a opravovaných karosářských dílů.
Odborníci často zastávají názor, že dodatečnou ochranu dutin a spodku automobilu je vhodné uskutečnit nejdříve u dva až tři roky starého vozidla. Nový automobil má totiž povrch dutin karoserie příliš hladký, čímž se snižuje přilnavost ochranného povlaku. Další nástřiky by se měly opakovat přibližně každé tři roky. Podobně tomu je i u ochrany spodku automobilu.

Příprava vozidla se vyplatí
Pokud je vozidlo zánovní nebo alespoň není příliš staré, není nutné věnovat zvláštní pozornost přípravě na nástřik. U starších automobilů však tato příprava bezprostředně ovlivňuje účinnost ochranných přípravků, zejména pak těch, které se používají pro ochranu spodku.
Firmy, které nástřiky uskutečňují, se z časových i finančních důvodů příliš důkladnou přípravou automobilu nezabývají. Většina z nich pouze vozidlo umyje tlakovou vodou. A to je často nedostatečné, zvláště u vozidel, která nemají plastovou ochranu podběhů. Velmi důležité je podběhy důkladně vymýt a zbavit nánosů bahna a jiných nečistot především ve spojích a lemech. U starších vozidel je také namístě prohlédnout spodek a případná rezavá místa ošetřit odrezovačem a základní barvou. Odchlíplý plastisol se musí odstranit, protože by přilnavost dalších nátěrů byla narušena. Navíc se v takových kapsách drží vlhkost. V případě, že je podlaha vozidla prorezivělá, musí se opravit a natřít základní barvou. Vhodná je také konzultace s přejímacím technikem, jak si majitel vozidla nástřik představuje a kam až by měla sahat ochrana na prazích automobilu.

Přípravky Tectyl a Berner prověřila praxe
Zajímavý je znalecký posudek z Vysoké školy chemicko-technologické, který vypracovala katedra nátěrových hmot. Zde srovnávali přípravky do dutin, a to náš Autocor ML a německý Terotex HV 400 a Karosu. Pro zjištění ochranné funkce byly vzorky ještě před zkouškami opatřeny hlubokou rýhou, kde se v solné komoře sledovalo plošné podkorodování ochranného filmu. Velmi dobře dopadl český Autokor ML, který vyrábí firma Detecha v Novém Městě nad Metují a Terotex HV 400. Přípravek Karosa dopadl hůře a vykazoval značnou korozi ve vrypu a jeho okolí. Podobné zkoušky prováděl i Státní výzkumný ústav ochrany materiálů. Nejlépe dopadl německý přípravek Terotex firmy Teroson. S větším odstupem následoval český Resistin (v prodeji pod značkou Ristin) a poté německý Flud-Wax.
Zajímavé bylo také srovnání přípravků na ochranu spodku automobilu. Po 60 dnech zkoušek v kondenzační komoře státního výzkumného ústavu pro ochranu materiálu dopadly nejlépe německé přípravky Terotex Wax a Record. Za nimi následovaly Dinol Sealant (Švédsko), Autex S 2089 (Rakousko), Eprosin Car (ČR), Terotex Rostprimer (Německo) a bohužel tabulku uzavírá český Tlumex Plast, který obsahuje velmi slabé inhibitory koroze. Ve Vysoké škole chemicko technologické v Brně dopadl nejlépe německý Terotex Wax, následoval přípravek Togotec a český Resistin car.
Je škoda, že u nás nejrozšířenější zahraniční přípravky jako jsou například Rust Stop (Kanada), Tectyl Valvoline (Holandsko) či Wax Oil (Švýcarsko) v těchto výzkumných ústavech srovnávány nebyly. Zkoušky přitom nejsou zvlášť nákladné a jsou-li úspěšné, lze toho využít při prodeji.
Jednou z největších firem, které se zabývají kompletní ochranou karoserií proti korozi, je pražský Autoservis Veletržní. S nástřikem dutin a spodků automobilů u nás má zkušenosti již 35 let. Ročně zde ošetří kolem 2000 vozidel a spotřebují na 10 000 litrů ochranných přípravků. „K nejkvalitnějším přípravkům, které jsme používali, patřil rakouský Lobakon, ten se však přestal vyrábět,“ vysvětluje řiditel Autoservisu Veletržní Zdeněk Löwl. „Zkoušeli jsme proto celou řadu jiných přípravků. Holandský Tectyl Valvoline je přibližně stejně kvalitní. Je jen o něco řidší, a tak déle zasychá. Špatné nejsou ani přípravky Wax Oil. Jsou však dražší. Obecně mohu potvrdit, že přípravky nabízené na trhu v současné době mají převážně dobré antikorozní vlastnosti, vzlínavost a přilnavost ke karoserii. Podstatně se však liší cenou. Rozdílná je i délka záruky poskytovaná jednotlivými firmami. Naši zákazníci mají následující rok prohlídku spodku automobilu zdarma a za symbolický poplatek 200 korun opravu exponovaných míst. Týká se to především přestřiku podběhů kol a prahů dveří. Na spodky karoserií se nám osvědčil přípravek Berner. Chtěl bych případné zákazníky upozornit, že pokud si u svého automobilu nechali ošetřit spodek karoserie přípravky na bázi vosku (např. Resistin), nelze aplikovat jiné přípravky kvůli špatné přilnavosti. Lze tedy účinně použít opět ty stejné. Přípravků na bázi vosku je na našem trhu ale již poskromnu.“


ilustrační foto

r e k l a m a